Kategorier
Ekonomi

Om att skapa en ekonomisk plan för BRF:en

Varje bostadsrättsförening behöver kunna presentera en ekonomisk plan som ska lämnas till Bolagsverket. Läs mer om hur ni kan skapa en ekonomisk plan för BRF:en

Precis som att varje företag ska göra en budget, behöver det finnas en ekonomisk plan för varje BRF. I den ska allt tydliggöras, från föreningens kostnader och intäkter, till dess firma och registreringsnummer samt beskrivning av fastigheterna. Har man planer på att göra tillbyggen eller ombyggen så ska det även framgå av planen, samt om det finns planer på omstrukturering av föreningen. En erfaren jurist kan ge er en kostnadsfri rådgivning om hur ni bäst upprättar en ekonomisk plan för BRF:en om ni själva inte känner er bekväma med detta. Ta hjälp med att skapa en pålitlig och solid plan för er förenings framtid.

En ekonomisk plan för BRF med full transparens

Er förenings ekonomiska plan ska inte bara ge en bra insikt i verksamheten för de externa intygsgivare som ska titta på den, utan även andra parter såsom potentiella bostadsrättsköpare samt banker och revisorer ska kunna ta till sig av informationen. Ni kan låta er juristfirma utforma planen tillsammans med er för att den ska bli så lättillgänglig och tydlig som möjligt. Alla förändringar som förväntas göras inklusive ansökan om bygglov skall också inkluderas i den ekonomiska planen. Man kan sedan bli garanterad bygglov om Boverket anser att man har de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra det. På så sätt tydliggörs er förenings förutsättningar på ett bra sätt.

Kategorier
BAM-utbildning

BAM-utbildning är alltid högaktuell

Vem vill inte ha en bättre arbetsmiljö? Med en seriös BAM-utbildning får du de rätta kunskaperna för att kunna åstadkomma de rätta förändringarna på firman.

Att anmäla dig till en BAM-utbildning kan vara det bästa du har gjort på jobbet. Som chef eller mellanchef är man ansvarig för personalens välmående och att man ger alla de rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Det ställs stora krav i dagens arbetsliv, både socialt, kompetensmässigt, psykiskt och fysiskt. Bra arbetsmiljö kan gälla rätt belysning, ergonomiska möbler och mycket mer.

Du får mycket kunskaper som du har nytta av på en tredagars BAM-utbildning. När du återvänder till arbetet har du fått verktyg för att hantera en hel mängd olika situationer. Du vet också mer om vad lagen kräver och du vet då också om vad som måste förbättras på just din arbetsplats.

Alla har nytta av en BAM-utbildning

Både chefen och personalavdelningen är inblandade när något problem uppstår på jobbet. En bra koll på arbetsmiljön kan göra att företaget slipper så mycket sjukskrivningar och därmed rehabiliteringsåtgärder. Är man vaksam från början kan många problem förebyggas.

När man upplever att någon har bekymmer eller att det finns konflikter, är det bra att försöka komma till rätta med sådant direkt. Det kan vara svårt för en personalchef att lägga sig i, men om många anställda upplever obehag, eller om de mår dåligt, måste företaget ta sitt ansvar. En BAM-utbildning leder till utveckling och ger de bästa förutsättningarna för en fungerande personalpolicy.

Kategorier
Målning

Måla om kontoret och förbättra arbetsmiljön

Om man ansvarig för en arbetsplats som skyddsombud eller chef så vill man såklart att de man arbetar med skall trivas. Vi ger några tips på hur du kan förbättra arbetsmiljön på ditt kontor.

God stämning från grunden

Att ständigt arbeta med arbetsmiljöfrågor som säkerhet, delaktighet och ergonomi är det absolut viktigaste om du vill skapa genuin god stämning på din arbetsplats. En bra grund med god kommunikation mellan anställda och chefer är essentiellt. Finns inte det så spelar inte det andra så stor roll heller. De flesta föredrar en bra dialog med sin chef framför en fin tavla i fikarummet. Om man engagerar sig och säkerställer att ens anställda mår bra i både själ och kropp så lönar det sig på sikt med lojala kollegor, mindre sjukskrivningar och en trivsam arbetsplats.

Färg som lyfter arbetsplatsen

Att måla om kontoret kan göra otroligt mycket för den allmänna trivseln. På ytor där många människor rör sig blir väggarna fort slitna och repiga. Kontakta en målare i Stockholm och be dem komma med förslag. Färger som passar extra bra på kontor är exempelvis lila, gult och grönt då dessa får igång hjärnan och stimulerar kreativiteten.

Gott kaffe piggar upp

De flesta vuxna människor i Sverige dricker kaffe och vet att uppskatta en kopp med riktigt gott nybryggt kaffe. Kaffe ger både ny energi och en härlig varm känsla i hela kroppen. Om du ser till att de anställda på din arbetsplats har tillgång till gott och färskt kaffe så kommer de vara mycket tacksamma och glada. Kaffe av sämre kvalite som står och blir dåligt kan orsaka halsbränna och magont. Det kommer resultera i långa toalettbesök och en allmänt sämre stämning. Standarden på konstorskaffet kan du höja på två sätt. Antingen genom att köpa en en tjusig kaffebryggare eller genom att hyra en. Se till att också skaffa en prenumeration på lite finare kaffe så är du i hamn.

Plantera mera

Växter på kontoret kan öka trivseln märkbart. Studier har visat att på ett kontor med hög växttäthet så minskar trötthet med 38%, spänning med 37% och irritation med 44% . Man kunde dessutom se att produktiviteten ökade med hela 15%.

Det finns olika sätt att få in lite grönska på kontoret. Kanske finns det en person med gröna fingrar och ett stort växtintresse som kan tänka sig att ta med några sticklingar till kontoret? En annan lösning är att hyra in växter till kontoret. Då kan ni njuta av växtligheten och slipper skötseln då det går att inkludera tillsyn av plantorna i hyran. Läs mer om målning på den här hemsidan: målarenstockholm.se

Kategorier
Allmänt

Fallskyddsutbildningar ger säkrare arbetsplatser

Hur pass säkra är egentligen våra svenska arbetsplatser? Frågan beror naturligtvis på vilken bransch man talar om, men det finns oroande siffror nästan oavsett. I synnerhet gäller detta anläggnings- och byggbranschen där man ser att antalet olyckor ökat markant under senare år.

Detta har flera förklaringar och en av de största är att företag i Sverige idag sätter mindre fokus på säkerhet. Vi har tydliga regler – exempelvis ingen fallskyddsutbildning – inget arbete på högre höjder – men detta går att komma runt då kontrollerna inte sker i den omfattning man skulle önska. Då många större företag dessutom använder sig av mindre underleverantörer i samband med större entreprenader så kan man se att kontrollerna blir än mer bristfälliga.

Antalet olyckor ökar och just fallolyckor sticker ut. Dels som en följd av att de blir fler till antalet, men även som en följd av att en olycka från hög höjd nästan alltid innebär stora skador och till och med dödsfall. Här måste en dyster trend brytas och vi nämnde ovan en fallskyddsutbildning som en obligatorisk sak att genomföra – och bli godkänd för – i samband med arbete från högre höjder. Det är dags att företag återigen börjar ta detta ansvar och erbjuda varje anställd en fallskyddsutbildning som ger en klar bild över hur all utrustning fungerar och vad man i övrigt ska tänka på i samband med att man utför ett värv ovanför marknivå.

Anmäl dig till en digital fallskyddsutbildning

Svårigheten ligger i att det kan vara tufft att få till en utbildningsdag. När passar det bäst och hur ska man få ihop en resa för alla anställda till den stad där fallskyddsutbildningar anordnas? Detta var ett problem, men betoningen ligger just på ordet v a r. Numera så finns det nämligen digitala utbildningar som innebär att den teoretiska delen sköts online och detta förenklar naturligtvis rejält.

Och, det har också fördelar rent inlärningsmässigt. Vi har alla suttit i en lokal och lyssnat på en föreläsning och vi vet att det kan vara tufft att hålla koncentrationen uppe under en längre tid. Med en digital fallskyddsutbildning så kan man ta pauser, man kan spola tillbaka och se olika moment flera gånger och man kan skapa en djupare inlärning genom detta. Det ger, helt enkelt, en kunskap som sätter sig bättre – samtidigt som det är en smidigare lösning.

Återstår gör då den logistiska utmaningen som ligger i att åka iväg för att rnet praktiskt lära sig om fallskydd. Nej, inte det heller. Numera så kan man boka in utbildare som kommer till den egna arbetsplatsen och som genomför en fallskyddsutbildning på plats – och som ger ett godkännande direkt om man som anställd klarar av utbildningen i fråga.

Det finns, baserat på allt detta, inga som helst ursäkter längre. Företag måste börja ta ett större ansvar för sina anställda igen. Man måste erbjuda säkra arbetsplatser och miljöer: ingen ska riskera livet på jobbet och en fallskyddsutbildning är ett exempel på hur man – på ett enkelt sätt – kan skapa perfekta förutsättningar för den egna personalen.

Kategorier
Ekonomi

Vad innebär ekonomisk förvaltning i Göteborg?

Ekonomisk förvaltning innebär nog för de allra flesta att man har hand om någons pengar. I de flesta fall med just ekonomisk förvaltning i Göteborg handlar det om bostadsrättsföreningar.

Ekonomisk förvaltning betyder för de flesta att man har hand om någon eller någons pengar. Det handlar allt som vanligast om en förening av något slag, som en bostadsrättsförening.
Men ekonomisk förvaltning handlar om mer än bara torr budgetering som de flesta tänker på. Det ingår huvudsakligen två olika processer i ekonomisk förvaltning i Göteborg. Det handlar om budgetering självklart, men också om en mer detaljerad planering. Anledningen till att detta görs är för att man vill upprätthålla en stadig och stabil ekonomi för den förening som det handlar om. Något som de allra flesta föreningar vill ha och eftersöker.

Planera för framtiden med ekonomisk förvaltning

Den som har hand om den ekonomiska förvaltningen för exempelvis en bostadsrättsförening ska arbeta för att skapa en trygghet för de som bor i fastigheten. De ska planera för framtiden och vad som behöver göras och hända i stunden. Varje bostadsrätt behöver ha någon som sköter det ekonomiska för att se till så att inte föreningen blir utblottad. De boende behöver veta att någon tar hand om pengarna i föreningen så att det finns möjligheter till förändringar i framtiden. Kanske behöver det bytas fönster på hela fastigheten om några år till exempel. Då behöver man se till att kunna planera noggrant för den saken, så att det finns ekonomiska möjligheter till det.

Kategorier
Ekonomi

Bokföring i konkurrens-stinna Stockholm

Ska du starta företag? Då får du inte glömma bort det tråkiga, men ack så viktiga: bokföring! Ett väldigt bra alternativ är att anlita hjälp för detta. Framförallt om du bor i Stockholm.

När man har startat ett eget företag är man oftast mycket taggad på att dra igång med sin grej. Oavsett vad det nu är man ska hålla på med. Kanske en ny fin webbutik, en målerifirma eller som instruktör i kitesurfing? Tyvärr behöver man oftast ägna sig åt fler saker än just “sin grej”, nämligen bokföring. Visst, en del tycker att det är ett roligt moment. Men de allra flesta är mest intresserade av att lägga tiden på huvudverksamheten i sitt företag. För bokföring kan ta tid, framförallt om man inte kan det så bra.

Hjälp med bokföring

För att slippa lägga din egen tid på bokföring kan du istället anlita en redovisningsbyrå. De kan fixa allting åt dig, eller precis så mycket eller lite som du vill. Då slipper du, och får således mer tid över till det du tycker är mest väsentligt och roligast i ditt företag. Bor du i Stockholm kan det vara en ännu bättre idé att leja ut bokföringen på någon annan. I Stockholm finns ju redan ofantligt många företag, såväl nystartade som väletablerade. För att kunna konkurrera med dessa kan den extra tiden du får över när du slipper bokföringen, vara väl investerade pengar. Behöver du hjälp med bokföring i Stockholm? Förlora då ingen tid – sök upp en redovisningsbyrå redan idag!

Kategorier
Allmänt

Passersystem för BRF i Stockholm

Vilket passersystem passar för en BRF som er i Stockholm? Vill ni öka säkerheten och samtidigt få ett system där ni enkelt kan lägga till och dra ifrån användare? Här kommer tips för er!

Nycklar är bra men de kommer alldeles för ofta bort. Och förutom att ni måste ta omaket att skapa nya nycklar, så finns ju också alltid risken att nycklarna kommer i orätta händer. En oro som gör att du kanske känner att du måste byta ut låset på din dörr. Och kanske även på porten. Allt sådant slipper du när du väljer ett passersystem med någon typ av digital lösning. För då kan du även bestämma vem som får komma in i rätt dörr. Det kanske bara är den som har hyrt bastun som ska kunna komma in där vid en viss tid. Eller så kan det vara skillnad mellan förråden och tvättstugorna mellan olika hus.

Välj ett passande passersystem

Ett passersystem som passar för er är kanske det som ni tycker är enklast att använda. Med några enkla knapptryckningar kan ni lägga till och dra ifrån användare på bara några sekunder. Men även fast dagens passersystem har en hel del finesser så kommer det alltid tillbaka på en sak. Att det är ett system som fungerar för er. Men det vet ni ibland inte förrän ni har provat det. Om ni inte kontaktar ett företag som arbetar inom området, och som kan ge er goda tips angående de olika system som de har att erbjuda. Läs mer om passersystem på denna sida: passersystemstockholm.se

Kategorier
Företagande

Se upp för en konkursansökan

Ingen vill lämna in en konkursansökan och vara ansvarig för att någons verksamhet går under. Men när skuldberget gått för långt och man måste ha tillbaka pengar har man inte alltid något val.

Du är snäll och givmild person. Det har du visat flera gånger om. Inte minst när du återigen lånat ut pengar till din vän så att hen kan fortsätta driva sitt företag. Du gillar din kompis verksamhet och vill gärna se den leva vidare. Men även du har förstås gränser. Du är på god väg att skjuta din egen ekonomi i sank för att du har lånat ut så mycket pengar. Nu har det gått väldigt lång tid och du har inte sett röken av någon återbetalning. I synnerhet inte med någon ränta. Det sista du vill är att ställa till det för din vän och hens företag, men du tvivlar på att du någonsin kommer att få se de där pengarna igen.

Konkursansökan är sista alternativet

Nu har ditt tålamod sinat. Det är dags att ansöka om konkurs. Som borgenär har du all rätt att skicka in en konkursansökan som innebär att de sista kronorna i din väns verksamhet ska skrapas ihop för att kunna betala tillbaka. Därefter är det slut på verksamheten i fråga. Det är en process du in i det sista hade önskat att slippa. Men i det här läget känns det inte som att du har ett val. Du måste verkligen ha tillbaka pengarna du lånat ut nu.

Kategorier
Företagande

Digitala möjligheter med hjälp av Playipp

Digitaliseringen är fortfarande en utmaning för många. Inte minst när det handlar om företag som försöker få ut sina budskap och kommunicera med marknaden. Playipp kan då vara lösningen.

Det går inte att hålla sig borta från den digitala världen eller den digitala kommunikationen. Det vore som att vara papperslös. Allting verkar ske online nuförtiden. Det har företaget Playipp fattat mer än någon annan. De har fattat att om du inte kan utnyttja rätt digitala kanaler, och framför allt att utnyttja dem på rätt sätt, så kommer du att förtvinas likt någon gammal Farmen-deltagare från början av 2000-talet. Mindre och mindre kommer människor att tala om dig eller er, tills du en dag är ett glömt namn. Men om du omfamnar den digitala världen och lär dig mer om hur du ska kommunicera i den, då kan du bli ett namn att komma ihåg både nu och i framtiden.

Playipp står i beredskap

Som sagt är det just det som Playipp kan hjälpa dig med. Med ljud och bild håller de dig och din verksamhet levande. Ni förblir en het potatis genom att aldrig gå utanför boxningsringen. Playipp ger er förutsättningar att sända det budskap som ni behöver sända. Gränsen mellan er som avsändare och kunden som mottagare blir mindre suddig. Kommunikationen blir rakare, enklare och hållbarare. Nu är det nya tider. Det håller inte att skriva handskrivna brev eller skicka flaskpost. Numera sker allting digitalt. Kom in i matchen, eller förlora den. Playipp finns vid din sida.

Kategorier
Allmänt

Satsa på enhetlig och komplett kontorsinredning

Det är trivsamt och känns gediget när all inredning passar bra ihop. Ska du inreda ett större kontor, bör du anlita proffs när du skaffar möblerna, så att det blir snyggt och funktionellt. 

Smakfullt behöver inte vara så märkvärdigt, men det är lätt att man plockar ihop lite av varje när man utökar ett kontor, och till sist har man en allsköns blandning av stilar och färger som bara ger ett rörigt intryck. Som företag kanske man har en viss logotyp, en viss färg på sitt varumärke eller något som är gemensamt i profilkläder och skyltar. Man kan också satsa på en viss enhetlighet när det gäller möbleringen, så att man har samma typ av möbler eller samma träslag och färgsättning. Det ger lugn och harmoni och ser proffsigt ut. 

Ett möblemang för proffs

Anlita ett seriöst möbelföretag, så att du får en snygg stil på ditt kontor. Du måste förstås tänka på ergonomin, för din personal ska sitta hela dagarna och utföra ett proffsjobb. Då måste de också ha ett möblemang för proffs. Ljus och lampor ska sitta på rätt ställe för att ge en bra arbetsbelysning. Skrivbord behöver kunna höjas och sänkas, och var och en har sin egen kontorsstol som man sitter bra i.

Man brukar också tänka på funktionaliteten. Det är praktiskt att ha lådor och hyllor i närheten för sådant man använder ofta. Man är så olika som personer, för en del vill ha ett välstädat och nästintill tomt skrivbord, medan andra vill ha alla pennor och papper runt sig på bordet.

Ett mellanting är väl det vanligaste, men det är avstressande att slippa se alltför mycket prylar omkring sig, så arkivmöbler av olika slag, lådor och skåp brukar behövas. 

Representativ och snygg inredning

Kommer det ofta besökare till ditt kontor, vill du förstås ha det representativt och snyggt där. Ofta är det stora kunder eller viktiga leverantörer som kommer för att diskutera offerter och avtal. Det ser gediget ut om man har en komplett kontorsinredning med matchande stil. Det är lika viktigt för personalen som ska jobba där. Det ger större arbetslust och känns mer som att man är del av en större helhet.

När du anlitar en möbelleverantör som är riktigt skickliga på inredning, märker du vilken enorm fördel det är att få goda råd av proffs. Du samråder med dem genom hela processen från den första planeringen tills kontorsmöblerna är levererade.