Varför behöver företag en marknadsföringsplan?

Varför behöver företag en marknadsföringsplan? Det finns flera skäl till detta och ett av de starkaste är att man genom ett genomarbetad marknadsföringsplan också kan hitta rätt målgrupp och rätt kunder.

Vad är då en marknadsföringsplan – och en marknadsplan, som också brukar användas? Det hela bygger på att du som företagare ska ta fram en plan som ger dig möjligheter att nå kunder – och de kunder som du vill nå. Kort sagt: du skapar en plan utifrån några givna frågor och där svaren på dessa sedan fungerar som den mall du ska följa. Vilka kunder vill du nå? Vilken är din målgrupp? Vad skiljer din verksamhet gentemot dina konkurrenter? Hur hittar jag kunderna – och hur hittar kunderna mig?

Det är helt enkelt en karta för hur din framtida marknadsföring ska se ut och mot vem – vilka – den ska riktas mot. Marknadsföring är viktigt och det gäller såväl för etablerade företag som för nystartade. Just nystartade företag missar tyvärr ofta detta. Man tänker att marknadsföringen ska få ett fokus så fort man börjat bli lönsam. Men, här kommer ett klassiskt dilemma: hur blir man lönsam? Svaret är genom att man får in kunder och där börjar allt således egentligen med rätt marknadsföring och med rätt marknadsföringsplan. Därför bör även nyetablerade företag – i allra högsta grad – skapa en budget där en större post avsätts för exponering och marknadsföring.

Marknadsföringsplan – en mall

Vi tänkte, genom en enkel mall, visa hur en marknadsföringsplan kan se ut. Enligt följande:

 1. Beskriv verksamheten. Sätt dig ned och beskriv dina produkter och dina tjänster. Fokusera på att hitta det unika och det som gör att just dessa slår de tjänster och produkter som dina konkurrenter erbjuder.
 2. Pris och tillgänglighet. Hur mycket kostar dina produkter/tjänster? Vill du erbjuda billigare priser än dina konkurrenter eller vill du erbjuda mer exklusiva och dyrare lösningar? Ingenting behöver vara sämre än det andra. Vill du sälja rabatterade varor så har du en målgrupp, väljer du mer exklusiva lösningar så finns det en annan målgrupp att fokusera på. Som man säger på engelska: You can’t win them all. Fokusera fullt ut på en gren av trädet!
 3. Hitta din målgrupp. Försöka att beskriva den ideala kunden för den produkt eller tjänst du säljer. Vilken ålder, vilket kön, vilken inkomst, vilken livssituation befinner personen sig i och hur mycket kan de tänkas köpa vid varje enskilt tillfälle? Detta kan kompletteras av andra frågor såsom Är mina potentiella kunder traditionella eller mer benägna att prova nya saker? Är mina kunder sådana som köper mina saker över hela året eller kommer så kallade torrare perioder – och i så fall när? Hittar du rätt målgrupp så är väldigt mycket vunnet.
 4. Rätt strategi för din kommunikation. Att din produkt finns är viktigt och att kunderna är medveten om den likaså. Men, kommunikation handlar om mer än så. Vad förknippar man med din logga? Vad förmedlar din hemsida? Hur upplever en kund din kommunikation i text, bilder och övrig design? Det här är en viktig punkt.
 5. Sätt mål. Vad vill du åstadkomma med din kommunikation? Hur vill du att kunden ska uppleva ditt företag – och hur mycket pengar kan du lägga på att förmedla den känslan? I vilka kanaler ska du sätta ditt fokus och var är det störst chans att hitta exakt de kunder du vill ha? Bestäm dig för detta och fortsätt sedan på den vägen. Kom även ihåg att skapa en plan för utvärdering. Hur har allting gått, vad hade kunnat göras bättre och hur kan vi förbättra vår marknadsföringsplan? Utvärdering är avgörande.

Marknadsföringsplan exempel

Hur kan man då exemplifiera detta? Vi gör ett försök där vi säger att du driver ett företag och där du skapat en marknadsföringsplan utifrån de punkter vi ovan gått igenom. Det ser ut så här:

 1. Du vill hitta återkommande kunder – det är din plan och ditt syfte med marknadsföring.
 2. Det gör du genom att presentera alla de tjänster och produkter du säljer.
 3. Din målgrupp är familjer som står inför att renovera hemmet. (du säljer exempelvis badrum och erbjuder badrumsrenoveringar).
 4. Det som skiljer er från era konkurrenter är priset, överlägsna garantier samt en stor erfarenhet.
 5. Er egen identitet är att ni alltid sätter kunden först, att ni alltid är beredda att gå den extra milen samt att ni alltid utbildar och förkovrar er inom branschens utveckling.
 6. Er budget för marknadsföring är X antal kronor av er bruttoförsäljning.
 7. Utvärderingen sker alltid efter X antal veckor och där går företaget igenom vad som fungerat och vad som inte har gjort så. Om ingenting av ovanstående kan ses som lyckat så är det kanske läge att tänka om och prova en ny plan. Marknadsföring handlar förvisso om att tänka långsiktigt, men man måste även vara medveten om att det – genom fel strategi – kan handla om pengarna i sjön.