Hitta rätt PR-Byrå

Hur kan man hitta rätt PR-Byrå? Idag så är valet av en partner för marknad och kommunikation svårare än någonsin att göra. Dels så finns det ett större utbud av olika byråer inom PR, marknadsföring och kommunikation och dels så kan det också vara svårt att hitta rätt relevans för den egna verksamheten.

All marknadsföring och all typ av kommunikation måste ske med tydliga syften. Rätt typ av marknadsföringsplan är ofta avgörande för företaget och fel sådan kan äventyra företagets existens och varande. Därför blir också valet av en PR-byrå extremt viktig. Vi tänkte gå igenom några punkter som kan leda till ett enklare – och bättre val:

  • Träffa flera byråer. Skaffa en känsla för var och en och känn in hur ett fortsatt samarbete skulle kunna fungera.
  • Vad är byråns styrka? Alla PR-byråer erbjuder olika saker och har olika styrkor. Se till att var och en av de byråer du träffar klargör vad de verkligen är bäst på.
  • Utgår från dina behov. Vad behöver ni hjälp med? Är det ett större helhetsgrepp om kommunikation och marknadsföring eller handlar det om mer specifika detaljer? Här kan man även se till storleken på den egna verksamheten kontra storleken på PR-Byrån. Du som mindre företagare kanske inte behöver den största – och mest kostsamma – PR-Byrån som partner. Ni kanske klarar er med en lite mindre och mer dedikerad sådan.

Vad gör en PR-Byrå?

Du har säkerligen hört talas om Reklambyråer, PR-byråer, Kommunikationsbyråer, SEO-byråer, annonsbyråer, contentbyråer och exempelvis designbyråer. Kärt barn har många namn. Eller? Nej, det handlar inte riktigt om samma sak och det finns tydliga skillnader mellan alla dessa. Många tenderar att flyta in i varandra och erbjuda liknande tjänster.

Men, det finns fortfarande saker som skiljer sig åt och det är viktigt att vara medveten om. Inte minst då man själv som företagare ska välja en partner. Fel val kan vara ödesdigert sett till att man förväntar sig någonting, men där man får hjälp med någonting helt annat. För att förklara vad en PR-Byrå gör så kan man jämföra mot en reklambyrå.

En PR-Byrå arbetar mer mot långsiktighet och med att bygga upp ett starkt varumärke. En reklambyrå hjälper till med, om uttrycket tillåter, quickfix och snabbare marknadsföring i form av annonsering, reklam och med skapande av sådana detaljer. Det ger en snabb väg från företaget fram till kunden. Inget fel med det, definitivt inte – men om man jämför med hur en PR-Byrå arbetar så finns det tydliga skillnader.

En PR-Byrå skapar en identitet

Anlitar du en PR-Byrå så tar denna fram en långsiktig plan för att bygga relationer till kunderna där all kommunikation sker på ett mer medvetet och genomtänkt sätt. Detta gäller såväl intern- som extern kommunikation. Fokus ligger på att bygga ett varumärke och där ditt företag kan synas i rätt sammanhang. Det behöver inte vara på reklamplats i tv eller i tidningens annonsavdelning – för detta är en reklambyrå bättre.

Istället kan det handla om att synas i exempelvis nyheterna eller i olika artiklar i en tidning. Har du exempelvis ett byggbolag så kan PR handla mer om varför du bygger nya bostäder än var och hur de ser ut. Kort sagt: du blir intervjuad i tidningen och trycker hårt på att du – genom ditt företag – vill bidra till stadens utveckling, erbjuda jobb och bygga bostäder som alla har råd med.

Genom detta så framstår ditt företag som samhällsbärare snarare än som ett vanligt företag. Det är ett typiskt exempel på hur en PR-Byrå kan hjälpa till att bygga upp en identitet kring ett varumärke. Samtidigt ska man också vara medveten om att reklam och PR ofta krokar arm med varandra. Mycket av det som en PR-Byrå erbjuder kan också vara tätt sammankopplad med traditionell reklam.

PR-byrå i Stockholm – vad behöver du hjälp med?

Var man bor har också betydelse för vilken partner man ska välja. Det är svårare att hitta rätt PR-Byrå i Stockholm än vad det är i en mindre stad. Av den enkla anledningen att det finns ett större urval. På samma sätt kan det emellertid vara svårt att hitta en PR-Byrå med rätt kompetens och kunskap i en mindre stad också som en följs av ett begränsat urval.

En sak står emellertid klar och det är att en PR-Byrå i Stockholm också kommer att kosta lite mer pengar och detta då stadens storlek och stadens konkurrens gör att man kan ha svårt att exempelvis motivera varför en klients förehavanden ska värderas som en nyhet. Där krävs ett större jobb och därför också en lite högre kostnad.

PR-byrå i Göteborg – så används nya medier

Samma sak i Göteborg. Kostnaden blir generellt lite högre i en större stad och Göteborg och Stockholm har liknande dilemma gällande detta. Här har dock branschen nått nya vägar för kommunikation. Gårdagens pressmeddelande fungerar fortfarande, men den vägen av kommunikation har idag en lite längre livslängd än förr.

Där en PR-Byrå i Göteborg, exempelvis, byggde en nyhet kring ett pressmeddelande och hoppades på napp och en kortare exponering så kan man idag ge sådana nyheter en längre livslängd och brinntid. Genom att använda egna kanaler – Youtube, Facebook, Twitter och Instagram – kan man själv sätta sig i förarsätet gällande kommunikationen och få en nyhet att vara längre. Så arbetar många idag.

En PR-Byrå i Malmö för tydlig och rak kommunikation

Vår tredje största stad får exemplifiera ett vanligt dilemma i vår samtid. Många företag kan välja bort en PR-byrå som en följd av dagens snabba tider och där ovan nämnda sociala medier gör närheten till kund mer direkt. Man kn själv förmedla sina nyheter och på egen hand kommunicera på ett direkt sätt. Det är bra, men det är också känsligt.

Målet med en PR-byrå i exempelvis Malmö är att bygga en kommunikation som talar för hela företaget och som bygger upp en identitet. Det krävs ett genomtänkt språk i både text och bild – ett språk som både talar till potentiella kunder och målgrupper; och som även känns igen av dessa. Idag kan företag skriva ogenomtänkta, slarviga – och ibland rent av stötande eller provocerande – uppdateringar.

Dessa texter är bara ett knapptryck bort från att publiceras och skadan de för med sig kan vara direkt förödande. Man kan rasera ett helt rykte genom att publicera någonting ogenomtänkt. Internet glömmer aldrig och av den anledningen tjänar man på att låta en extern partner hålla i trådarna vad gäller kommunikation. Kunder blir trygga av igenkänning och samtidigt så bygger man också som företag upp ett eget, unikt varumärke och identitet.