Kategorier
Säkerhet

Brandskydd – en viktig del av er verksamhet

Vad händer om det börjar brinna? Den frågan måste man som företag ta tag i – och hitta svar på. Likaså gäller det att hitta svar på frågan om hur man kan förhindra att en brand startar – och att den sprider sig vidare. Det finns ett värde i att se över vilka förebyggande brandskydd som finns tillgängliga och vilka av dessa alternativ som bäst lämpar sig att implementera i er verksamhet och i era lokaler.

Förebyggande brandskydd är något som dels kan förhindra att en brand startar och som dels – om så är fallet – att den sprider sig vidare till andra delar av lokalerna. Det förebyggande brandskydd som finns kommer att fylla en viktig funktion i att det köper tid för att man ska kunna göra en säker evakuering och i samband med en brand så kommer varenda sekund att vara viktig.

Ser man till förebyggande brandskydd så kan detta konkret innebära en brandskyddsmålning av olika ytskikt – oavsett var de sitter och oavsett vilket material det handlar om. Det kan även handla om brandisolering och det kan likväl handla om brandsektionering.

Välj rätt partner för ert brandskydd

Det förebyggande jobbet är lika viktigt som det aktiva brandskyddsarbetet – och det är något som alltid ska utföras av certifierad och sakkunnig personal.

Har du som företagsledare dålig koll på vilka lösningar som finns inom er verksamhet och vilka möjligheter till förbättring som finns inom era lokaler så är det ett bra första steg att kontakta ett företag specialiserat på brandskydd och låta dem genomföra en grundlig undersökning i syfte att förbättra.

En kostnad? Visst, men det handlar också om att just den kostnaden i slutändan kan rädda liv. Av den enkla anledningen så handlar det om en investering.

Aktivt brandskydd – vad behöver man?

Ser man till brandskydd så handlar nästa del av detta om att få skydd och trygghet om det de facto skulle börja brinna. Att det finns brandlarm, brandsläckare, rökluckor, anvisningar till nödutgångar, sprinklers och exempelvis hjärtstartare är några exempel på mer aktiva brandskydd. Ni kanske inte behöver alla dessa saker, men ni kommer definitivt att få rådet att sätta in några av dem. Ett seriöst företag inom brandskydd säljer aldrig på kunden mer än vad denne behöver. Ett sådant företag utgår alltid från kunden – och skräddarsyr lösningar efter behov och efter vilka förutsättningar som finns i lokalerna.