Kategorier
Logistik

Tredjepartslogistik ger oberoende

Det är smidigt för ett litet företag att ha möjlighet till outsourcing, så att andra sköter utleveranserna eller lagret. Tredjepartslogistik tjänar många på.

Ett nystartat företag som inte har så mycket kapital men en bra produkt måste satsa på det de kan. Kärnverksamheten kommer först, och är det en efterfrågad produkt gäller det att sälja och leverera så smidigt som möjligt. Tredjepartslogistik är ett sätt att centrera sitt fokus till just kärnverksamheten. 

Med tredjepartslogistik kan man anlita ett externt företag till att hantera utleveranserna, skriva följesedlar och etiketter. Orderhanteringen underlättas genom att ett utomstående företag sköter transporter och logistik runt försäljningen. Detta externa företag blir en samarbetspartner som är konsult åt många andra företag också. 

Tredjepartslogistik är rationell hantering 

Det företag som säljer produkterna behöver inte själva investera i ett lager, med allt vad det kan innebära i truckar, personal, försäkring och en stor byggnad som ska hyras eller uppföras. Man betalar bara för tjänsten, den tredjepartslogistik man behöver och kan utnyttja. Det är rationellt och kostnadseffektivt. 

Med tredjepartlogistik kan man kanske klara sig med ett minimum av personal och bara ha ett säljkontor i ett företagshotell. Det gäller att spara in på de fasta kostnaderna, och när någon annan sköter transporter och utleveranser sparar man in på både maskiner och personal. Alla gör bara det de är bäst på.

Frigör resurser med tredjepartslogistik 

Om företaget ägnar sig åt konstruktion, tillverkning eller grossistverksamhet, är det perfekt att kunna koncentrera sig på att öka sina marknadsandelar. Då är tredjepartslogistik en verklig tillgång som frigör resurser till att satsa på nya uppfinningar och kunder. 

Det finns företag som erbjuder sina tjänster när det gäller tredjepartslogistik. De klarar mycket väl av att expediera order på uppdrag av någon annan. De kan också erbjuda faktureringstjänster, och de agerar för ett annat företags räkning utan att slutkunderna märker det.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: ntglogistics.se