Kategorier
Företagande

Konkurs när tillgångarna tryter

När ett företag inte längre kan betala sina löpande kostnader och fordringsägarna hopar sig finns ibland inga alternativ kvar än att gå i konkurs. Detta kan inträffa av flera olika skäl.

Ett företag måste vara lönsamt. När det går bra för firman kan man betala räkningar i tid och man har en liten slant över när löner och skatter är betalda. Vinsten kan utebli av flera olika skäl. Man kan ha gjort en dålig affär, fått alltför svår konkurrens eller så har marknaden ändrat sig och kunderna uteblir.

Är det riktigt illa och pengarna är slut, får man ansöka om konkurs. Det är tingsrätten som fattar beslutet och utser en konkursförvaltare. Denne ska fördela de tillgångar som finns kvar mellan fordringsägarna, så att alla får en viss del. Ett aktiebolag försvinner sedan som juridisk person och har inga skulder kvar.

Det som finns kvar ska fördelas

Själva ordet kommer från latinets con curro som betyder springa med. Det är alltså fordringsägarna som springer för att få ut sin andel av det som finns kvar att hämta av tillgångarna. Oftast får då leverantörerna bara en liten del av det belopp som de har fordran på.

För en företagare är det bra att anlita advokat vid konkurs. Man kan behöva professionell och juridisk hjälp för att bestämma bästa tillvägagångssätt. Man kan hitta nya finansiärer, och möjligen starta upp igen och rekonstruera bolaget under ett nytt organisationsnummer. Man kan då exempelvis ändra sin inriktning och framöver sälja helt andra produkter som ger större lönsamhet.